ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 16
      จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่    

    - โดนรื้อบ้านครับ !     
    - ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา       
    - ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง       
    - ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 16  [4,317 Kb]
 
วันที่ : 08 กันยายน 2560 เวลา 11:13 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]