ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 15
      จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่   

    - หนูช้าไปหน่อย     
    - ฟังเสียงฉันบ้าง      
    - คำให้การของผม...ขอนะ      
    - ทำไมไม่เลือกผม
    - ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ !!! ได้หรือไม่ ???
เอกสารดาวน์โหลด
        ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 15  [1,912 Kb]
 
วันที่ : 07 กรกฏาคม 2560 เวลา 12:53 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]