แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปี 2560
      1.แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปี 2560
2.คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีนนักเรียน
3.คู่มือบันทึกความต้องการเบิกวัคซีน HPV (นักเรียน)
4.หนังสือสปสช.
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการกระจายวัคซีนนักเรียนด้วยระบบ VMI ปีงบประมาณ 2560  [10,541 Kb]
 
วันที่ : 06 กรกฏาคม 2560 เวลา 14:53 น.
ผู้บันทึก : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคติดต่อ]