ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 14
      จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่    

    - กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ      
    - สามีแอบไปกู้เงิน       
    - ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ       
    - จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด
เอกสารดาวน์โหลด
        ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 14  [954 Kb]
 
วันที่ : 06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:37 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]