ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 10
      จำนวน 4 เรื่อง  ได้แก่      

    - น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม?    
    - ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่อปลา     
    - ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157     
    - ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  
เอกสารดาวน์โหลด
        ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 10  [414 Kb]
 
วันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:43 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]