ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 9
      จำนวน 4 เรื่องได้แก่     

    - เขตทหาร...เข้าได้   
    - ทำไมฉันเสียแพง    
    - แค่ขนดิน ทำไมถึงเดือนร้อน    
    - ขอประวัติคนไข้ที่เสียชีวิตแล้ว   
เอกสารดาวน์โหลด
        ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 9  [419 Kb]
 
วันที่ : 09 มกราคม 2560 เวลา 10:32 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]