ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 7
      จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

    - ไม่ยอมใช้แบบคำขอ 
    - อยากรู้จัง เรื่องอาหารกลางวันเด็ก 
    - "โบนัส...เป็นเหตุ" 
    - เรื่องนี้...ร้องเรียนได้มั้ย
เอกสารดาวน์โหลด
        ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 7  [503 Kb]
 
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:22 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]