ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 6
      จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

    - สุขภาพในชุมชน...ผมจะดูแล ! 
    - กรรมการเข้าข้างใครหรือไม่ 
    - "ขอเสียงหน่อย" 
    - ลงทะเบียนไม่ครบ สอบจบได้ยังไง 
เอกสารดาวน์โหลด
        ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 6  [1,085 Kb]
 
วันที่ : 21 ตุลาคม 2559 เวลา 10:17 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]