ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 4
      จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

     - ขอเลข 13 หลักเพราะจะตามไปยึดเงินได้ไหม  
     - เงินกองทุนของหน่วยงานก็เปิดเผยได้ครับ 
     - ใครกล่าวหาฉัน 
     - “ไม่มี ไม่เชื่อ ไม่จบ”  
เอกสารดาวน์โหลด
        ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 4  [457 Kb]
 
วันที่ : 16 สิงหาคม 2559 เวลา 10:06 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]