ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 3
      จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 

    - สงสัยว่าเพื่อนเรียนเก่งจบก่อนกำหนด  
    - เขาหาว่าผมแบมือใต้โต๊ะ 
    - อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร 
    - ...หนีไม่พ้น...  
เอกสารดาวน์โหลด
        ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 3  [859 Kb]
 
วันที่ : 18 กรกฏาคม 2559 เวลา 10:01 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]