ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 1
      จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่  
1) สรุปย่อคำวินิจฉัย ดังนี้
    - ที่ สค 66/2559
    - ที่ สค 38/2559
    - ที่ สค 275/2558
    - ที่ สค 276/2558 
    - ที่ สค 272/2558 

2) บทความ ดังนี้ 
    - หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่
    - ขอสำเนาแผ่นดีวีดี เก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าไหร่
    - ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่
    - ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส 
เอกสารดาวน์โหลด
        ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ครั้งที่ 1  [926 Kb]
 
วันที่ : 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 09:48 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]