รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2/60
      รายงานผลไตรมาสที่2 สตง.
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2/60  [6,199 Kb]
 
วันที่ : 29 มีนาคม 2560 เวลา 09:15 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]