การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 49
      การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 บทเฉพาะกาล มาตรา 49
ในวันที่ 11,18 มีนาคม 2560 ณ อาคาร SME 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 น – 16.00 น
เอกสารดาวน์โหลด
        ข่าวสารการขึ้นทะะเบียน วันที่ 11,18 มีนาคม 2560  [775 Kb]
 
วันที่ : 24 มีนาคม 2560 เวลา 15:59 น.
ผู้บันทึก : นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]