เกณฑ์ประเมินศักยภาพชุมชน
      เอกสารประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารดาวน์โหลด
        เกณฑ์การประเมินศักยภาพชุมชน  [33 Kb]
 
วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:01 น.
ผู้บันทึก : กลุ่มงานนิติการ  [สสจ.เชียงใหม่ : นิติการ]