ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน ติดตามโครงการ
      ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน ติดตามโครงการ โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล ณ งานธุรกิจสุขภาพ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ประสานงาน ติดตามโครงการ  [1,596 Kb]
 
วันที่ : 31 มกราคม 2560 เวลา 14:06 น.
ผู้บันทึก : นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานธุรกิจสุขภาพ]