การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 19 มค 60
      การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 19 มค 60
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 19 มค 60  [317 Kb]
 
วันที่ : 24 มกราคม 2560 เวลา 10:00 น.
ผู้บันทึก : นางสาวโสภา ตุ้ยดง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]