แบบประเมินระบบรักษาพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลระดับต่างๆ
      Hospital - Based Emergency Care System
In First, Middle, Standard and Advanced– leveled Hospital(F, M, S, A
เอกสารดาวน์โหลด
        2_แบบฟอร์มสรุปคะแนน_29 ธค.2559  [172 Kb]
        1_แบบประเมิน ECS _30 ธค 2559  [490 Kb]
 
วันที่ : 19 มกราคม 2560 เวลา 14:16 น.
ผู้บันทึก : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  [สสจ.เชียงใหม่ : EMS]