แบบฟอร์มการจัดทำรายงานควบคุมภายใน
      แบบฟอร์มการจัดทำรายงานควบคุมภายใน ตามระเบียบ คตง
เอกสารดาวน์โหลด
        สรุปวิธีการจัดทำรายงานควบคุมภายใน  [21 Kb]
        ตัวอย่าง Flow chart  [137 Kb]
        ชี้แจงแบบติดตาม ปย.2 และ ปอ.3  [36 Kb]
        ชี้แจงแบบ ปอ.3  [45 Kb]
        ชี้แจงแบบ ปอ.2  [35 Kb]
        ชี้แจงแบบ ปอ.1  [31 Kb]
        ชี้แจงแบบ ปย.2  [38 Kb]
        ชี้แจงแบบ ปย.1  [36 Kb]
        แบบฟอร์ม ปอ.1 - 3 และ ปย. 1 - 2  [59 Kb]
 
วันที่ : 15 ธันวาคม 2559 เวลา 13:51 น.
ผู้บันทึก : นางสาววิสิฎฐศรี ไพรคงคาธรรม  [สสจ.เชียงใหม่ : งานควบคุมภายใน]