การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 15 พย 59
      การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว  15 พย  59
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 15 พย 59  [224 Kb]
 
วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:08 น.
ผู้บันทึก : นางสาวโสภา ตุ้ยดง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]