การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2559
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขทุกสังกัด ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง  ปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        สสอ.  [316 Kb]
        มาตรการลอยกระทง  [43 Kb]
        แบบรายงานลอยกระทง  [29 Kb]
        รพ.นอกสังกัด เอกชน  [328 Kb]
        รพ.ในสังกัด  [333 Kb]
        รพ.นครพิงค์  [325 Kb]
 
วันที่ : 09 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14:29 น.
ผู้บันทึก : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  [สสจ.เชียงใหม่ : EMS]