ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งปอด ปี พ.ศ 2555-2561 แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่
      ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งปอด ปี พ.ศ  2555-2561  แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่  แยกชาย หญิง
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งปอด ปี พ.ศ. 2555-2561 ในจังหวัดเชียงใหม่  [14 Kb]
 
วันที่ : 21 ตุลาคม 2559 เวลา 15:39 น.   แก้ไขล่าสุด : 19 มิถุนายน 2562 เวลา 17:22 น.
ผู้บันทึก : นางสาวณัชชา อินปัญโญ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]