ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งตับ รายปีงบประมาณ 2555-2561 แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่
      ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งตับ รายปีงบประมาณ 2555-2561 แจ้งตายจังหวัดเชียงใหม่ แยกรายอำเภอ แยกชาย หญฺิง
เอกสารดาวน์โหลด
         ข้อมูลสาเหตุการตายโรคมะเร็งตับ ปีงบประมาณ 2555-2561 แจ้งตายในจังหวัดเชียงใหม่  [14 Kb]
 
วันที่ : 21 ตุลาคม 2559 เวลา 15:32 น.   แก้ไขล่าสุด : 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06 น.
ผู้บันทึก : นางสาวณัชชา อินปัญโญ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]