ราคากลางงานจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
      ราคากลางงานก่อสร้าง
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [372 Kb]
 
วันที่ : 12 ตุลาคม 2559 เวลา 11:10 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]