แจ้งการโอนเงินชดเชยหน่วยปฏิบัติการฯ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 59
      แจ้งโอนเงินค่าสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่ปกติและพื้นที่ห่างจากโรงพยาบาล 10 กิโลเมตร  ของเดือน เมษายน 2559 – เดือนพฤษภาคม 2559
เอกสารดาวน์โหลด
        แจ้งการโอนเงินค่าสนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน  [3,966 Kb]
 
วันที่ : 16 กันยายน 2559 เวลา 11:42 น.
ผู้บันทึก : งานการแพทย์ฉุกเฉิน EMS กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ  [สสจ.เชียงใหม่ : EMS]