การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว (หลบหนีเข้าเมือง ) 26 สค 59
      การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว  26 สค 59  (หลบหนีเข้าเมือง )
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 26 สค 59  [343 Kb]
 
วันที่ : 27 สิงหาคม 2559 เวลา 14:53 น.
ผู้บันทึก : นางสาวโสภา ตุ้ยดง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]