การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 8 กค 59
      การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว  8 กค 59
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 8 กค 59  [82 Kb]
 
วันที่ : 19 สิงหาคม 2559 เวลา 16:07 น.
ผู้บันทึก : นางสาวโสภา ตุ้ยดง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]