การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 28 กค 59
      การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว  28 กค 59
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 28 กค 59  [238 Kb]
 
วันที่ : 01 สิงหาคม 2559 เวลา 09:18 น.
ผู้บันทึก : นางสาวโสภา ตุ้ยดง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]