ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 30 มิถุนายน 2559
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 30 มิถุนายน 2559
เอกสารดาวน์โหลด
        งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 30-6- 59  [129 Kb]
 
วันที่ : 22 กรกฏาคม 2559 เวลา 15:47 น.
ผู้บันทึก : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]