การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์
      การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 14 กค 59
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดการโอนเงิน ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 14 กค 59  [498 Kb]
 
วันที่ : 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 16:01 น.
ผู้บันทึก : นางสาวโสภา ตุ้ยดง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]