การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว 13 กค 59
      การโอนเงินบัญชีแรงงานต่างด้าว  13 กค 59
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดการโอนเงิน แรงงานต่างด้าว 13 กค 59  [732 Kb]
 
วันที่ : 14 กรกฏาคม 2559 เวลา 13:12 น.
ผู้บันทึก : นางสาวโสภา ตุ้ยดง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]