การโอนบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 28-6-59
      การโอนบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  28-6-59
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียด การโอนเงินการแพทย์ฉุกเฉิน   [223 Kb]
 
วันที่ : 01 กรกฏาคม 2559 เวลา 10:52 น.
ผู้บันทึก : นางสาวโสภา ตุ้ยดง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]