การโอนเงินบัญชีอุดหนุนด้านสาธรณสุขบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ์
      การโอนเงินบัญชีผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 20 มิย 59
เอกสารดาวน์โหลด
        รายละเอียดการโอนเงิน ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 20 มิย 59  [397 Kb]
 
วันที่ : 01 กรกฏาคม 2559 เวลา 10:47 น.
ผู้บันทึก : นางสาวโสภา ตุ้ยดง  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]