ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 พฤษภาคม 2559
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 พฤษภาคม 2559
เอกสารดาวน์โหลด
        Excel file  [164 Kb]
 
วันที่ : 09 มิถุนายน 2559 เวลา 14:35 น.
ผู้บันทึก : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]