ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 30 เมษายน 2559
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 30 เมษายน 2559
เอกสารดาวน์โหลด
         งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 30-4- 59  [0 Kb]
 
วันที่ : 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 11:21 น.
ผู้บันทึก : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]