ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 มีนาคม 2559
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 มีนาคม 2559
เอกสารดาวน์โหลด
        งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-3- 59   [136 Kb]
 
วันที่ : 08 เมษายน 2559 เวลา 13:15 น.
ผู้บันทึก : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]