ข้อมูล รพช./รพท./รพศ.จังหวัดเชียงใหม่
      ข้อมูล จำนวนเตียง ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อมูล จำนวนเตียง ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดเชียงใหม่  [14 Kb]
 
วันที่ : 02 มีนาคม 2559 เวลา 11:26 น.   แก้ไขล่าสุด : 07 มีนาคม 2565 เวลา 11:51 น.
ผู้บันทึก : นางสาวณัชชา อินปัญโญ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]