ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 

สปอตวิทยุ COVID-19
 
 • สปอตวิทยุ COVID-19
 •   สปอต จังหวัดเชียงใหม่รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด  
    สปอตวิทยุ วัคซีนโควิด  
    สปอตรณรงค์โคโรน่า 2019 ภาษาไทย
    สปอตรณรงค์โคโรน่า 2019 ภาษาเหนือ
    สปอต สาธารณสุขโควิค19
    สปอต COVID-19 ภาษาไทย
    สปอต COVID-19 ภาษากะเหรี่ยง
    สปอต COVID-19 ภาษาม้ง
    สปอต COVID-19 ภาษาไทใหญ่
    สปอต COVID-19 ภาษาเมี่ยน
    สปอต COVID-19 ภาษาลีซู
    สปอต COVID-19 ภาษาอาข่า
    สปอต COVID-19 คำไทย-ชาย
    สปอต COVID-19 คำไทย-หญิง
    สปอต COVID-19 คำเมืองชาย
    สปอต COVID-19 คำเมืองหญิง
    สปอต สั่งนางสู้โควิด19
    สปอต กักตัวเงียบคนเดียว
    สปอต โควิดในมิติพระพุทธศาสนา
    สปอต ปรบมืออย่างเดียว โควิด-19 เอาไม่อยู่
    สปอต อีกหนึ่งแรงใจ
    สปอต ซิงเกิ้ล อ้อม
    สปอต ซิงเกิ้ล เค
    สปอต ชีวิตต้องสู้
    ตอนที่ 1 - 8 วิธีปฎิบัติป้องกันโรคโควิด19
    ตอนที่ 2 - ดูแลผู้สูงอายุช่วงโควิด19
    ตอนที่ 3 - Activity At Home ปลอดภัย
    ตอนที่ 4 - 7 ขั้นตอนล้างมือป้องกันโควิด19
    ตอนที่ 5 - เลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ลดเสี่ยงโควิด19
    ตอนที่ 6 - วิธีทดสอบผิวแพ้แอลกอฮอล์เจล


  Top
  Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th