ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 

การปฏิบัติตัวระหว่างกักกัน
 
การปฏิบัติตัวระหว่างกักกัน
 7.แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home)
 6.การปฏิบัติตัวของผู้อยู่อาศัย และการทำลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมของบ้านที่มีผู้ถูกกักกัน หรือคุมไว้สังเกต
 5.วิธีการเฝ้าระวังอาการป่วยในช่วงการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย
 4.การปฏิบัติตัวระหว่างการกักกัน หรือคุมไว้สังเกตในที่พักอาศัย
 3.สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด
 2.การสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันควบคุมโรค
 1.ข้อมูลสำหรับการป้องกันตนเองจากโรค COVID-19


Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740