ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 

ข่าวเพื่อสื่อมวลชนกิจกรรมการทำงานล่าสุด
-:-สสจ.เชียงใหม่ เผยความคืบหน้าผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่กระบี่-:-

 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 : สสจ.เชียงใหม่ เผยความคืบหน้าผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่กระบี่
 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 : สสจ.เชียงใหม่ เผยความคืบหน้าผลการติดตามผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่กระบี่ ขณะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 9 ตุลาคม 2563 : สำนักงานสาธารณสุข แถลงผลการตรวจเชื้อโควิค-19 ในกลุ่มคนจีนหลบหนีเข้าเมือง
 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 : รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 : สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วย โควิด - 19 รายที่ 41 ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต
 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 : รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 : จังหวัดเชียงใหม่ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 หายกลับบ้านได้แล้วทั้งหมด
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 : รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 วันที่ 30 เมษายน 2563 : รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 วันที่ 29 เมษายน 2563 : รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 วันที่ 28 เมษายน 2563 : รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 วันที่ 23 เมษายน 2563 : รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 วันที่ 3 มีนาคม 2563 : การประชุมศูยน์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019
 วันที่ 2 มีนาคม 2563 : ประชุม VDO Conference
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 : ประชุม VDO Conference
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 : แถลงข่าวในการจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังและค้นหาผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค COVID-19
 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 : ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 : ประชุม VDO Conference
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 : ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 : ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 : ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 : กิจกรรม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส
 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 : ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 : กิจกรรม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 : การประชุมชี้แจ้งการทำความสะอาด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 : นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมแถลงข่าว
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 : ประชุม VDO Conference
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 : ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 31 มกราคม 2563 : ประชุมผู้ประกอบการ
 วันที่ 31 มกราคม 2563 : ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 30 มกราคม 2563 : ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่
 วันที่ 29 มกราคม 2563 : เปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) เขตสุขภาพที่ 1
 วันที่ 28 มกราคม 2563 : อบรมเตรียมความพร้อม
 วันที่ 24 มกราคม 2563 : การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 วันที่ 23 มกราคม 2563 : สสจ.เชียงใหม่เปิดศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินททางสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา ฯ
 วันที่ 21 มกราคม 2563 : แถลงข่าวสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (2019-nCOV)

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th