ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไวรัส
 

โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 1.รู้จักโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 2.สถานการณ์ภาพรวมทั่วโลก
 3.สถานการณ์และมาตรการในประเทศไทยTop
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740