ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 

อินโฟกราฟฟิก
 
สำหรับประชาชน
 
 
 
 
 
 
สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก บริษัททัวร์ หัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์
 
 
 
สำหรับผู้เดินทางในประเทศไทย
 
 
 
 
   
 
สำหรับเทศกาลสงกรานต์
 
 
 
 
 
 
 
การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
ภาษาต่างประเทศ
 
 
 
 
การ์ตูน COVID-19
 


Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th