ปฎิทิน Conference (Webex/Zoom)
เดือน มกราคม 2565
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Conference ห้องไอที
  ระบบ Webex 
  ระบบ Zoom จากงานไอที 
  ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น 
  ระบบ Zoom ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ (ห้องประชุม 2) 
  จองเฉพาะระบบ Zoom