โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม

VDO
   การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
   Breast Self Examination
   การตรวจมะเร็งเต้านม

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th