การขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)

 1. เอกสารประกอบการจัดเตรียมการขออนุญาตฯ         view : 810
      ณ วันที่ : 28 สค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 กย. 65   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 2. ประกาศจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         view : 280
      ณ วันที่ : 30 สค. 65   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 3. ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม(กัญชา)         view : 285
      ณ วันที่ : 28 สค. 65   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 4. ประกาศจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก         view : 150
      ณ วันที่ : 28 สค. 65   โดย : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]

  Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th