ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .14 Next
 1. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 07 62         view : 24
      ณ วันที่ : 22 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. หนังสือรับรองการส่งตัวของ รพ.นครพิงค์ ปรับปรุง กค.62         view : 76
      ณ วันที่ : 21 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนก.ค. 62         view : 22
      ณ วันที่ : 20 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 61
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. เอกสารประกอบการอบรมประกันสังคม 19 สิงหาคม 2562         view : 116
      ณ วันที่ : 19 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนก.ค. 2562         view : 24
      ณ วันที่ : 16 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. เอกสารการประชุมจัดเก็บรายได้         view : 44
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนกรกฎาคม 2562         view : 21
      ณ วันที่ : 09 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนกรกฎาคม 2562         view : 31
      ณ วันที่ : 09 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 45
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมิถุนายน 2562 รอบที่ 1,2         view : 89
      ณ วันที่ : 04 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 31 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมิ.ย. 62         view : 44
      ณ วันที่ : 24 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนมิ.ย. 62         view : 88
      ณ วันที่ : 18 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 06 62         view : 134
      ณ วันที่ : 18 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 105
      ณ วันที่ : 04 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนมิถุนายน 2562         view : 79
      ณ วันที่ : 09 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ข้อมูลการเรียกเก็บRabries vaccine 61-62(1)         view : 107
      ณ วันที่ : 09 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนมิถุนายน 2562         view : 37
      ณ วันที่ : 09 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. เอกสารประกอบการประชุมการจัดการข้อมูลบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP)         view : 147
      ณ วันที่ : 08 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 145
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุม         view : 76
      ณ วันที่ : 03 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนพ.ค. 62         view : 63
      ณ วันที่ : 26 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนพ.ค. 62         view : 96
      ณ วันที่ : 26 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 กค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 0562         view : 122
      ณ วันที่ : 24 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 05 62         view : 89
      ณ วันที่ : 24 มิย. 62   โดย :  []
 26. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล         view : 79
      ณ วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. เชิญเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวTele conference         view : 61
      ณ วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ข้อมูลเรียกเก็บค่า CT/MRI/Angiogram.รพ.มหาราชฯ         view : 82
      ณ วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนพ.ค. 2562         view : 81
      ณ วันที่ : 12 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนพฤษภาคม 2562         view : 90
      ณ วันที่ : 10 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740