ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .27 Next
 1. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ปี 2565         view : 54
      ณ วันที่ : 12 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1265และ Claim_ER1265         view : 54
      ณ วันที่ : 19 มค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) รอบปิดงวดปีงบประมาณ 2565 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 28
      ณ วันที่ : 17 มค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนธันวาคม 2565 รอบที่ 1,2         view : 41
      ณ วันที่ : 06 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนธันวาคม 2565         view : 33
      ณ วันที่ : 12 มค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 43
      ณ วันที่ : 06 มค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1165และ Claim_ER1165         view : 122
      ณ วันที่ : 21 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1065และ Claim_ER1065         view : 174
      ณ วันที่ : 18 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนพ.ย. 65         view : 49
      ณ วันที่ : 26 ธค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนพ.ย. 65         view : 54
      ณ วันที่ : 26 ธค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 รอบที่ 1,2         view : 72
      ณ วันที่ : 06 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนพฤศจิกายน 2565         view : 92
      ณ วันที่ : 08 ธค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 113
      ณ วันที่ : 06 ธค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนต.ค. 65         view : 74
      ณ วันที่ : 01 ธค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนต.ค. 65         view : 133
      ณ วันที่ : 01 ธค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกันยายน 2565 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 92
      ณ วันที่ : 29 พย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 12/2565 เดือนกันยายน 2565         view : 136
      ณ วันที่ : 29 พย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 12/2565 เดือนกันยายน 2565         view : 68
      ณ วันที่ : 29 พย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม 2565 รอบที่ 1,2         view : 92
      ณ วันที่ : 07 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 พย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_PP_STATE         view : 96
      ณ วันที่ : 10 พย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนตุลาคม 2565         view : 100
      ณ วันที่ : 09 พย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. โปรแกรม Claim PP ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2566         view : 140
      ณ วันที่ : 07 พย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. โปรแกรม Claim PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566         view : 144
      ณ วันที่ : 07 พย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. หนังสือรับรองการส่งตัวผู้ป่วยของ รพ.นครพิงค์(ฉบับ สค.65)         view : 118
      ณ วันที่ : 01 พย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ย. 65         view : 89
      ณ วันที่ : 25 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565 เดือนก.ย. 65         view : 116
      ณ วันที่ : 25 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. template ไฟล์ Excel claim_er(OPER)         view : 1,287
      ณ วันที่ : 16 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกันยายน 2565 รอบที่ 1         view : 113
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0965และ Claim_ER0965         view : 151
      ณ วันที่ : 19 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 11/2565 เดือนสิงหาคม 2565         view : 86
      ณ วันที่ : 10 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th