ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .24 Next
 1. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบที่ 1         view : 5
      ณ วันที่ : 03 ธค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 5
      ณ วันที่ : 03 ธค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกันยายน 2564 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 7
      ณ วันที่ : 03 ธค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1064และ Claim_ER1064         view : 70
      ณ วันที่ : 23 พย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนต.ค. 64         view : 23
      ณ วันที่ : 24 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค. 64         view : 26
      ณ วันที่ : 24 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค. 64         view : 18
      ณ วันที่ : 24 พย. 64   โดย :  []
 8. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนตุลาคม 2564         view : 50
      ณ วันที่ : 19 พย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม 2564 รอบที่ 1,2         view : 51
      ณ วันที่ : 04 พย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 12/2564 เดือนกันยายน 2564         view : 38
      ณ วันที่ : 18 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_PP_STATE         view : 30
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. โปรแกรม Claim_STATE_PP ปีงบประมาณ 2565         view : 34
      ณ วันที่ : 08 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. โปรแกรม Claim PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565         view : 40
      ณ วันที่ : 08 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 29
      ณ วันที่ : 04 พย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกันยายน 2564         view : 89
      ณ วันที่ : 18 ตค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 ตค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 11/2564 เดือนสิงหาคม 2564         view : 72
      ณ วันที่ : 27 ตค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ย. 64         view : 51
      ณ วันที่ : 21 ตค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนก.ย. 64         view : 60
      ณ วันที่ : 21 ตค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0964และ Claim_ER0964         view : 100
      ณ วันที่ : 19 ตค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0964และ Claim_ER0964         view : 73
      ณ วันที่ : 19 ตค. 64   โดย :  []
 21. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกันยายน 2564 รอบที่ 1,2         view : 72
      ณ วันที่ : 06 ตค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 ตค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 61
      ณ วันที่ : 06 ตค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 11/2564 เดือนสิงหาคม 2564         view : 91
      ณ วันที่ : 05 ตค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนสิงหาคม 2564 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 57
      ณ วันที่ : 05 ตค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 10/2564 เดือนกรกฎาคม 2564         view : 65
      ณ วันที่ : 05 ตค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0864และ Claim_ER0864         view : 145
      ณ วันที่ : 21 กย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนส.ค. 64         view : 80
      ณ วันที่ : 23 กย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ค. 64         view : 100
      ณ วันที่ : 30 สค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 กย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนส.ค. 64         view : 93
      ณ วันที่ : 23 กย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม 2564 รอบที่ 1,2         view : 136
      ณ วันที่ : 07 กย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กย. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740