ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .20 Next
 1. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนม.ค. 64         view : 8
      ณ วันที่ : 23 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนม.ค. 64         view : 8
      ณ วันที่ : 23 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมกราคม 2564 รอบที่ 1,2         view : 54
      ณ วันที่ : 04 กพ. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดที่ผลิตจากซีรั่มมนุษย์         view : 126
      ณ วันที่ : 18 มค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_PP_STATE         view : 33
      ณ วันที่ : 17 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว รอบเก็บตก ปีงบประมาณ 2563         view : 36
      ณ วันที่ : 15 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนต.ค. 63         view : 176
      ณ วันที่ : 27 พย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI_Angiogram เดือนมกราคม 2564         view : 41
      ณ วันที่ : 11 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนพฤศจิกายน 2563 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 29
      ณ วันที่ : 11 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 71
      ณ วันที่ : 04 กพ. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ขอเชิญบุคคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร         view : 104
      ณ วันที่ : 08 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. แจ้งแนวทางการดำเนินงานการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพและการตรวจหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ         view : 56
      ณ วันที่ : 04 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ครั้งที่ 2/2564 เดือนพฤศจิกายน 2563         view : 77
      ณ วันที่ : 02 กพ. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กพ. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_ER รอบเก็บตก 2563         view : 88
      ณ วันที่ : 27 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1263และ Claim_ER1263         view : 89
      ณ วันที่ : 27 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนพฤศจิกายน 2563         view : 116
      ณ วันที่ : 15 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนตุลาคม 2563         view : 137
      ณ วันที่ : 10 พย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนธ.ค. 63         view : 60
      ณ วันที่ : 26 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนพ.ย. 63         view : 77
      ณ วันที่ : 06 มค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนธ.ค. 63         view : 55
      ณ วันที่ : 26 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนธันวาคม 2563 รอบที่ 1,2         view : 99
      ณ วันที่ : 07 มค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 รอบที่ 1,2         view : 118
      ณ วันที่ : 03 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1163และ Claim_ER1163         view : 209
      ณ วันที่ : 24 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนธันวาคม 2563         view : 77
      ณ วันที่ : 11 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. รายงานแผนฯงบระดับจังหวัด20%และงบระดับหน่วยบริการ70%         view : 142
      ณ วันที่ : 11 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. โปรแกรม Claim_STATE_PP ปีงบประมาณ 2564         view : 99
      ณ วันที่ : 07 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 เดือนพ.ย. 63         view : 141
      ณ วันที่ : 04 มค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 62
      ณ วันที่ : 07 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนพ.ย. 2563         view : 79
      ณ วันที่ : 04 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนพฤศจิกายน 2563         view : 65
      ณ วันที่ : 04 มค. 64   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740