ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .15 Next
 1. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 8
      ณ วันที่ : 03 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 64
      ณ วันที่ : 05 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รอบที่ 1         view : 10
      ณ วันที่ : 03 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 62 รอบที่ 4         view : 19
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนต.ค. 62         view : 5
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนต.ค. 62         view : 12
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 10 62         view : 48
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของสถาบันเด็กราชนคริทร์ ปี 2562         view : 19
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนตุลาคม 2562         view : 46
      ณ วันที่ : 19 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนต.ค. 2562         view : 27
      ณ วันที่ : 18 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนตุลาคม 2562         view : 45
      ณ วันที่ : 13 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. โปรแกรม Claim PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563         view : 144
      ณ วันที่ : 07 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ย. 62         view : 27
      ณ วันที่ : 06 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนก.ย. 62         view : 96
      ณ วันที่ : 22 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 31
      ณ วันที่ : 05 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. รพ.มหาราชฯ เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ OPD_AE กรณี CT/MRI/Angiogram (เมย-มิย.62)         view : 74
      ณ วันที่ : 01 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1262         view : 125
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกันยายน 2562 รอบที่ 1         view : 127
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 62 รอบที่ 3         view : 131
      ณ วันที่ : 24 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 62 รอบที่ 2         view : 133
      ณ วันที่ : 03 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 62 รอบที่ 1         view : 152
      ณ วันที่ : 03 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 104
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ตารางเวลาการดำเนินงานสิทธิประกันสังคม ปีงบประมาณ 2563         view : 70
      ณ วันที่ : 18 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนกันยายน 2562         view : 62
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนก.ย. 2562         view : 68
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนกันยายน 2562         view : 61
      ณ วันที่ : 09 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 118
      ณ วันที่ : 03 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 07 62         view : 279
      ณ วันที่ : 22 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 0862         view : 110
      ณ วันที่ : 01 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนส.ค. 62         view : 48
      ณ วันที่ : 26 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740