ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .13 Next
 1. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนพ.ค. 2562         view : 25
      ณ วันที่ : 12 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนพฤษภาคม 2562         view : 34
      ณ วันที่ : 10 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนพฤษภาคม 2562         view : 31
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 33
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562 รอบที่ 1         view : 30
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ขอให้ส่งข้อมูลการให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และแจ้งรหัส PP_ITEMสิ่ทธิประกันสุขภาพคนต่างด้าว/แรงงานต่างด้าว จังหวัดเชียงใหม่         view : 97
      ณ วันที่ : 04 มิย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนเม.ย. 62         view : 24
      ณ วันที่ : 31 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0462และ Claim_ER0462         view : 107
      ณ วันที่ : 30 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 31 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. สำรวจเตียงและประชากร         view : 63
      ณ วันที่ : 31 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูลเรียกเก็บของสถาบันเด็กราชนครินทร์ 61         view : 41
      ณ วันที่ : 30 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนเม.ย. 62         view : 82
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษายน 2562 รอบที่ 1,2         view : 54
      ณ วันที่ : 07 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรและเงินเดือนหน่วยบริการ ปี63         view : 145
      ณ วันที่ : 21 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ส่งข้อมูลการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ 2562         view : 53
      ณ วันที่ : 17 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนเมษายน 2562         view : 43
      ณ วันที่ : 15 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนเม.ย. 2562         view : 32
      ณ วันที่ : 15 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนมีนาคม 2562         view : 30
      ณ วันที่ : 15 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนเมษายน 2562         view : 58
      ณ วันที่ : 13 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. การตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปี 2561         view : 65
      ณ วันที่ : 08 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 36
      ณ วันที่ : 07 พค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 0362         view : 114
      ณ วันที่ : 30 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมี.ค. 62         view : 41
      ณ วันที่ : 30 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. แจ้งการโอนเงินกรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(PP) งบประมาณเงินอุดหนุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะ ปีงบประมาณ 2562         view : 91
      ณ วันที่ : 26 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนมีนาคม 2562         view : 78
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ไฟล์ Power Point ดำเนินงานต่างด้าว วันที่ 29 มี.ค. 62         view : 52
      ณ วันที่ : 24 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. แนวทางการตรวจสุขภาพ ปี 2562         view : 60
      ณ วันที่ : 24 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 86
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนมี.ค. 2562         view : 37
      ณ วันที่ : 17 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. แบบสำรวจความต้องการอบรมหลักสูตรศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข         view : 41
      ณ วันที่ : 11 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนมีนาคม 2562         view : 63
      ณ วันที่ : 09 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740