ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .14 Next
 1. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนก.ย. 62         view : 12
      ณ วันที่ : 22 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกันยายน 2562 รอบที่ 1         view : 47
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 63
      ณ วันที่ : 04 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ตารางเวลาการดำเนินงานสิทธิประกันสังคม ปีงบประมาณ 2563         view : 39
      ณ วันที่ : 18 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนกันยายน 2562         view : 37
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนก.ย. 2562         view : 43
      ณ วันที่ : 10 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนกันยายน 2562         view : 37
      ณ วันที่ : 09 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 102
      ณ วันที่ : 03 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ปีงบประมาณ 62 รอบที่ 2         view : 58
      ณ วันที่ : 03 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ปีงบประมาณ 62 รอบที่ 1         view : 71
      ณ วันที่ : 03 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 07 62         view : 220
      ณ วันที่ : 22 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 0862         view : 68
      ณ วันที่ : 01 ตค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนส.ค. 62         view : 31
      ณ วันที่ : 26 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนส.ค. 62         view : 56
      ณ วันที่ : 23 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. รพ.มหาราชฯ เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ OPD_AE กรณี CT/MRI/Angiogram (มค-มีค.62)         view : 52
      ณ วันที่ : 23 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. รายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ปี 62         view : 45
      ณ วันที่ : 22 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. หนังสือรับรองการส่งตัวของ รพ.นครพิงค์ ฉบับปรับปรุง กย.62         view : 92
      ณ วันที่ : 20 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนสิงหาคม 2562         view : 69
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนส.ค. 2562         view : 51
      ณ วันที่ : 09 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนสิงหาคม 2562         view : 56
      ณ วันที่ : 04 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนก.ค. 62         view : 128
      ณ วันที่ : 20 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 56
      ณ วันที่ : 03 กย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ค. 62         view : 48
      ณ วันที่ : 27 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกรกฎาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 111
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. เอกสารประกอบการอบรมประกันสังคม 19 สิงหาคม 2562         view : 388
      ณ วันที่ : 19 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนก.ค. 2562         view : 74
      ณ วันที่ : 16 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. เอกสารการประชุมจัดเก็บรายได้         view : 95
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนกรกฎาคม 2562         view : 53
      ณ วันที่ : 09 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนกรกฎาคม 2562         view : 84
      ณ วันที่ : 09 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 76
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740