ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .26 Next
 1. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกันยายน 2565         view : 0
      ณ วันที่ : 07 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 19
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกันยายน 2565 รอบที่ 1         view : 13
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 10/2565 เดือนกรกฎาคม 2565         view : 12
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 10/2565 เดือนกรกฎาคม 2565         view : 12
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกรกฎาคม 2565 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 10
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนส.ค. 65         view : 6
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565 เดือนส.ค. 65         view : 13
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนสิงหาคม 2565         view : 6
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0865และ Claim_ER0865         view : 13
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม 2565 รอบที่ 1,2         view : 8
      ณ วันที่ : 03 ตค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษายน 2565 รอบที่ 1,2         view : 1,085
      ณ วันที่ : 03 พค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 พค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนเมษายน 2565         view : 35
      ณ วันที่ : 10 พค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 1,077
      ณ วันที่ : 03 พค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 5/2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565         view : 1,089
      ณ วันที่ : 26 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 1,077
      ณ วันที่ : 26 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมี.ค. 65         view : 1,077
      ณ วันที่ : 25 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565 เดือนมี.ค. 65         view : 1,087
      ณ วันที่ : 25 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0365และ Claim_ER0365         view : 1,097
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาคม 2565 รอบที่ 1,2         view : 1,076
      ณ วันที่ : 04 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมีนาคม 2565         view : 1,075
      ณ วันที่ : 08 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 1,069
      ณ วันที่ : 04 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565 เดือนก.พ. 65         view : 1,075
      ณ วันที่ : 24 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 4/2565 เดือนมกราคม 2565         view : 1,069
      ณ วันที่ : 22 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0265และ Claim_ER0265         view : 1,073
      ณ วันที่ : 18 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รอบที่ 1,2         view : 1,069
      ณ วันที่ : 07 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว รอบเก็บตก ปีงบประมาณ 2564         view : 1,068
      ณ วันที่ : 15 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกุมภาพันธ์ 2565         view : 1,072
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนมกราคม 2565 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 1,072
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 1,065
      ณ วันที่ : 07 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : saraban-cmi@moph.go.th