ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .19 Next
 1. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนสิงหาคม 2563 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 3
      ณ วันที่ : 19 ตค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกันยายน 2563 รอบที่ 1,2         view : 36
      ณ วันที่ : 05 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 ตค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0963และ Claim_ER0963         view : 59
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 ตค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนกันยายน 2563         view : 13
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนก.ย. 2563         view : 33
      ณ วันที่ : 12 ตค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI_Angiogram เดือนกันยายน 2563         view : 49
      ณ วันที่ : 08 ตค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ข้อมูลเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ รพ.สันกำแพง (ในสถานการณ์covid-19)         view : 44
      ณ วันที่ : 07 ตค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8.  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0863และ Claim_ER0863         view : 119
      ณ วันที่ : 21 กย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ตค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ขอข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลเอกชน กรณี มาตรา 7 (เหตุสมควร)         view : 51
      ณ วันที่ : 06 ตค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 34
      ณ วันที่ : 05 ตค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ครั้งที่ 10/2563 เดือนกรกฎาคม 2563         view : 115
      ณ วันที่ : 28 กย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ครั้งที่ 9/2563 เดือนมิถุนายน 2563         view : 68
      ณ วันที่ : 28 กย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนส.ค. 2563         view : 55
      ณ วันที่ : 25 กย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนสิงหาคม 2563         view : 74
      ณ วันที่ : 24 กย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกรกฎาคม 2563 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 63
      ณ วันที่ : 21 กย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนส.ค. 63         view : 36
      ณ วันที่ : 21 กย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนส.ค. 63         view : 69
      ณ วันที่ : 21 กย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม 2563 รอบที่ 1,2         view : 70
      ณ วันที่ : 16 กย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนสิงหาคม 2563         view : 90
      ณ วันที่ : 10 กย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 64
      ณ วันที่ : 09 กย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ค. 63         view : 63
      ณ วันที่ : 31 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนก.ค. 63         view : 100
      ณ วันที่ : 31 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0763และ Claim_ER0763         view : 135
      ณ วันที่ : 20 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รอบที่ 1,2         view : 138
      ณ วันที่ : 03 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนมิถุนายน 2563 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 68
      ณ วันที่ : 20 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนก.ค. 2563         view : 77
      ณ วันที่ : 14 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27.  ข้อมูลสิทธิว่างเดือนมิถุนายน 2563         view : 87
      ณ วันที่ : 13 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ครั้งที่ 8/2563 เดือนพฤษภาคม 2563         view : 156
      ณ วันที่ : 07 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกรกฎาคม 2563         view : 111
      ณ วันที่ : 10 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ งบบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ครั้งที่ 9/2563 ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563         view : 137
      ณ วันที่ : 07 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740