ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .25 Next
 1. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษายน 2565 รอบที่ 1,2         view : 1,084
      ณ วันที่ : 03 พค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 พค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนเมษายน 2565         view : 33
      ณ วันที่ : 10 พค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 1,077
      ณ วันที่ : 03 พค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 5/2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565         view : 1,076
      ณ วันที่ : 26 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 1,074
      ณ วันที่ : 26 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมี.ค. 65         view : 1,076
      ณ วันที่ : 25 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565 เดือนมี.ค. 65         view : 1,082
      ณ วันที่ : 25 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0365และ Claim_ER0365         view : 1,091
      ณ วันที่ : 18 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาคม 2565 รอบที่ 1,2         view : 1,072
      ณ วันที่ : 04 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมีนาคม 2565         view : 1,073
      ณ วันที่ : 08 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 1,069
      ณ วันที่ : 04 เมย. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565 เดือนก.พ. 65         view : 1,073
      ณ วันที่ : 24 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 4/2565 เดือนมกราคม 2565         view : 1,067
      ณ วันที่ : 22 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0265และ Claim_ER0265         view : 1,070
      ณ วันที่ : 18 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รอบที่ 1,2         view : 1,069
      ณ วันที่ : 07 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว รอบเก็บตก ปีงบประมาณ 2564         view : 1,068
      ณ วันที่ : 15 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกุมภาพันธ์ 2565         view : 1,068
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนมกราคม 2565 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 1,069
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 1,063
      ณ วันที่ : 07 มีค. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2565 เดือนม.ค. 65         view : 1,070
      ณ วันที่ : 24 กพ. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0165และ Claim_ER0165         view : 1,069
      ณ วันที่ : 21 กพ. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 3/2565 เดือนธันวาคม 2564         view : 1,066
      ณ วันที่ : 21 กพ. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนธันวาคม 2564 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 1,068
      ณ วันที่ : 21 กพ. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 1-2/2565 เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564         view : 1,064
      ณ วันที่ : 21 กพ. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมกราคม 2565         view : 1,067
      ณ วันที่ : 08 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กพ. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมกราคม 2565 รอบที่ 1,2         view : 1,068
      ณ วันที่ : 08 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กพ. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 3/2565 เดือนธันวาคม 2564         view : 1,067
      ณ วันที่ : 15 กพ. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 1,069
      ณ วันที่ : 08 กพ. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 2/2565 เดือนพฤศจิกายน 2564         view : 1,067
      ณ วันที่ : 08 กพ. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2564 รอบเก็บตก         view : 1,067
      ณ วันที่ : 07 กพ. 65   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740