ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .12 Next
 1. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 26
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนมี.ค. 2562         view : 8
      ณ วันที่ : 17 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. แบบสำรวจความต้องการอบรมหลักสูตรศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข         view : 11
      ณ วันที่ : 11 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนมีนาคม 2562         view : 22
      ณ วันที่ : 09 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาล         view : 36
      ณ วันที่ : 04 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0262 / Claim_ER0262         view : 60
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 33
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการหลักประกันสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่         view : 36
      ณ วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. รายชื่อผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียน          view : 45
      ณ วันที่ : 29 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนกุมภาพันธ์ 2562         view : 80
      ณ วันที่ : 22 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562         view : 69
      ณ วันที่ : 19 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER1061         view : 219
      ณ วันที่ : 12 พย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. เอกสารประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2562         view : 26
      ณ วันที่ : 22 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 รอบที่1,2         view : 51
      ณ วันที่ : 15 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 44
      ณ วันที่ : 15 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมกราคม 2562         view : 31
      ณ วันที่ : 14 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนมกราคม 2562         view : 91
      ณ วันที่ : 26 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนกุมภาพันธ์ 2562         view : 39
      ณ วันที่ : 08 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 01 62         view : 160
      ณ วันที่ : 12 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2562         view : 23
      ณ วันที่ : 08 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนกุมภาพันธ์ 2562         view : 44
      ณ วันที่ : 08 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. แจ้งการโอนเงินอุดหนุนสิทธิ ปีงบประมาณ 2561         view : 154
      ณ วันที่ : 11 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มีค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562 เดือนธันวาคม 2561         view : 177
      ณ วันที่ : 18 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 กพ. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ประจำเดือน มกราคม 2562 รอบที่1,2         view : 90
      ณ วันที่ : 07 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กพ. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนมกราคม 2562         view : 62
      ณ วันที่ : 13 กพ. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนมกราคม 2562         view : 71
      ณ วันที่ : 08 กพ. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER1261         view : 161
      ณ วันที่ : 01 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 กพ. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 55
      ณ วันที่ : 07 กพ. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนมกราคม 2562         view : 75
      ณ วันที่ : 05 กพ. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. แนวทางการจัดเก็บค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติ          view : 94
      ณ วันที่ : 31 มค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740