ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .16 Next
 1. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนธันวาคม 2562         view : 2
      ณ วันที่ : 21 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนธันวาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 29
      ณ วันที่ : 03 มค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1262และ Claim_ER1262         view : 16
      ณ วันที่ : 17 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนธ.ค. 62         view : 5
      ณ วันที่ : 17 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนธ.ค. 62         view : 19
      ณ วันที่ : 16 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนธ.ค. 2562         view : 11
      ณ วันที่ : 16 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม 2562 รอบที่ 1,2         view : 103
      ณ วันที่ : 05 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. โลโก้ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์         view : 12
      ณ วันที่ : 16 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 11 62         view : 67
      ณ วันที่ : 13 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI_Angiogram เดือนธันวาคม 2562         view : 23
      ณ วันที่ : 10 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ขอแก้ไขข้อมูลการเรียเก็บค่า MRI ของคณะเทคนิกการแพทย์ เดือนพฤษจิกายน 62         view : 30
      ณ วันที่ : 07 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 38
      ณ วันที่ : 03 มค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. แจ้งปิดงวดรับข้อมูลชดเชยค่าบริการทางการแพทย์บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ปีงบประมาณ 2562         view : 48
      ณ วันที่ : 25 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. แจ้งปิดงวดรับข้อมูลชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ 2562         view : 44
      ณ วันที่ : 25 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนพ.ย. 62         view : 30
      ณ วันที่ : 24 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนพ.ย. 62         view : 52
      ณ วันที่ : 24 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ส่งข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 รอบที่ 1,2         view : 86
      ณ วันที่ : 03 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนพ.ย. 62         view : 44
      ณ วันที่ : 16 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT_MRI เดือนพฤศจิกายน 2562         view : 69
      ณ วันที่ : 16 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนพฤศจิกายน 2562         view : 37
      ณ วันที่ : 16 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าว 13 ธค 62         view : 38
      ณ วันที่ : 12 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 09 62         view : 200
      ณ วันที่ : 29 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. รพ.มหาราชฯ เรียกเก็บค่าบริการ OP_AE กรณี CT/MRI/Angiogram (ก.ค-ต.ค.62)         view : 62
      ณ วันที่ : 09 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 49
      ณ วันที่ : 03 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 62 รอบที่ 4         view : 81
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนต.ค. 62         view : 28
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนต.ค. 62         view : 60
      ณ วันที่ : 28 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer /ER 10 62         view : 111
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของสถาบันเด็กราชนคริทร์ ปี 2562         view : 50
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนตุลาคม 2562         view : 64
      ณ วันที่ : 19 พย. 62   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740