ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .18 Next
 1. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ครั้งที่ 8/2563 เดือนพฤษภาคม 2563         view : 35
      ณ วันที่ : 07 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกรกฎาคม 2563         view : 24
      ณ วันที่ : 10 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ งบบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ครั้งที่ 9/2563 ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2563         view : 38
      ณ วันที่ : 07 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 30
      ณ วันที่ : 03 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกรกฎาคม 2563 รอบที่ 1         view : 33
      ณ วันที่ : 03 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0663และ Claim_ER0663         view : 139
      ณ วันที่ : 16 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมิ.ย. 63         view : 34
      ณ วันที่ : 24 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมิถุนายน 2563 รอบที่ 1,2         view : 91
      ณ วันที่ : 03 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤษภาคม 2563 รอบที่ 1,2         view : 188
      ณ วันที่ : 04 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูลโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์_PP ต่างด้าว ปีงบประมาณ 63 รอบที่ 7         view : 67
      ณ วันที่ : 23 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนมิ.ย. 63         view : 108
      ณ วันที่ : 16 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนมิ.ย. 2563         view : 81
      ณ วันที่ : 14 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมิถุนายน 2563         view : 85
      ณ วันที่ : 10 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนมิถุนายน 2563         view : 54
      ณ วันที่ : 10 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 85
      ณ วันที่ : 03 กค. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ CT/MRI/Angiogram เดือนพฤษภาคม 2563         view : 167
      ณ วันที่ : 09 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนพ.ค. 63         view : 66
      ณ วันที่ : 26 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนพ.ค. 63         view : 95
      ณ วันที่ : 26 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนพฤษภาคม 2563 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 82
      ณ วันที่ : 26 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือนเมษายน 2563 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 73
      ณ วันที่ : 26 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0563และ Claim_ER0563         view : 151
      ณ วันที่ : 23 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ข้อมูลเตียงและประชากร ปีงบประมาณ 2564         view : 183
      ณ วันที่ : 22 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ข้อมูลการปรับลดเงินเดือน และข้อมูลบุคลากรสำหรับประมาณการค่าตอบแทน ฉบับ 11 ปีงบประมาณ 2564         view : 354
      ณ วันที่ : 18 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(Antirabries Haman immunogloburin)         view : 114
      ณ วันที่ : 15 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนพฤษภาคม 2563         view : 101
      ณ วันที่ : 11 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูลสิทธิว่างเดือนเมษายน 2563         view : 63
      ณ วันที่ : 11 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ข้อมูลประชากรสิทธิด้านการรักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ (dbpop) เดือนพ.ค. 2563         view : 97
      ณ วันที่ : 11 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 115
      ณ วันที่ : 04 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนเม.ย. 63         view : 104
      ณ วันที่ : 01 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2563 เดือนเม.ย. 63         view : 111
      ณ วันที่ : 01 มิย. 63   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740