ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานสุขภาพจิต]

 1. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ Service plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่         view : 113
      ณ วันที่ : 16 มิย. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]
 2. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนความรู้ และการซ้อมแผน MCATT จังหวัดเชียงใหม่”          view : 288
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]
 3. ผลลัพธ์การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(District Health System: DHS) จังหวัดเชียงใหม่         view : 39
      ณ วันที่ : 20 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]
 4. แนวทางการรายงานข้อมูลการฆ่าตัวตาย รง506S          view : 328
      ณ วันที่ : 07 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]
 5. แบบสรุปข้อมูลการฆ่าตัวตายฯ         view : 76
      ณ วันที่ : 03 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]
 6. ประชุมติดตามและเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2562         view : 155
      ณ วันที่ : 02 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]
 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผลการพัฒนาระบบบริการ (สุขภาพจิต)         view : 192
      ณ วันที่ : 27 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]
 8. เอกสารประกอบการประชุม MACTT วันที่ 23 มกราคม 2562         view : 404
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740