ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานสุขภาพจิต]

 1. แนวทางการดูแลจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)         view : 260
      ณ วันที่ : 17 เมย. 63   โดย : นางโปรดปราน ขำสุวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]
 2. การพัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขในการทำcare planในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง         view : 299
      ณ วันที่ : 25 กพ. 63   โดย : นางอรทัย ไชยมะโย [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขภาพจิต]
 3. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ Service plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช จังหวัดเชียงใหม่         view : 727
      ณ วันที่ : 16 มิย. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 4. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนความรู้ และการซ้อมแผน MCATT จังหวัดเชียงใหม่”          view : 549
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 5. ผลลัพธ์การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนารูปแบบการนิเทศติดตามงานเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ(District Health System: DHS) จังหวัดเชียงใหม่         view : 306
      ณ วันที่ : 20 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 6. แนวทางการรายงานข้อมูลการฆ่าตัวตาย รง506S          view : 2,712
      ณ วันที่ : 07 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 7. แบบสรุปข้อมูลการฆ่าตัวตายฯ         view : 283
      ณ วันที่ : 03 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 8. ประชุมติดตามและเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 2562         view : 373
      ณ วันที่ : 02 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 9. ประชุมเชิงปฏิบัติการการติดตามผลการพัฒนาระบบบริการ (สุขภาพจิต)         view : 375
      ณ วันที่ : 27 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]
 10. เอกสารประกอบการประชุม MACTT วันที่ 23 มกราคม 2562         view : 871
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740