ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

1 2 3 4 5 . . .15 Next
 1. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 6 (2563)         view : 31
      ณ วันที่ : 19 กพ. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 2. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 6 (2563)         view : 20
      ณ วันที่ : 19 กพ. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 5 (2563)         view : 32
      ณ วันที่ : 12 กพ. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 4. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 5 (2563)         view : 23
      ณ วันที่ : 12 กพ. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 5. แนวทางการให้วัคซีนโรต้า         view : 90
      ณ วันที่ : 06 กพ. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 กพ. 63   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 6. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 4 (2563)         view : 66
      ณ วันที่ : 04 กพ. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 7. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 4 (2563)         view : 45
      ณ วันที่ : 04 กพ. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 8. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 3(2563)         view : 104
      ณ วันที่ : 27 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 9. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 3 (2563)         view : 35
      ณ วันที่ : 27 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 10. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 2 (2563)         view : 17
      ณ วันที่ : 27 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 11. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 2(2563)         view : 18
      ณ วันที่ : 27 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 12.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 1(2563)         view : 79
      ณ วันที่ : 19 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 13. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 1 (2563)         view : 33
      ณ วันที่ : 19 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 14. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 52 (2562)         view : 142
      ณ วันที่ : 07 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 15.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52/2562         view : 48
      ณ วันที่ : 07 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 16. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 51/2562         view : 47
      ณ วันที่ : 02 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 17.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 51 (2562)         view : 50
      ณ วันที่ : 02 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 18. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 50 (2562)         view : 54
      ณ วันที่ : 24 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 19.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 50/2562         view : 39
      ณ วันที่ : 24 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 20. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 49/2562         view : 59
      ณ วันที่ : 16 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 21.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 49 (2562)         view : 62
      ณ วันที่ : 16 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 22. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 48 (2562)         view : 72
      ณ วันที่ : 09 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 23.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 48/2562         view : 47
      ณ วันที่ : 09 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 24. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47/2562         view : 52
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 25. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 47 (2562)         view : 64
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 26. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 46 (2562)         view : 85
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 27. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46/2562         view : 41
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 28. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45/2562         view : 56
      ณ วันที่ : 18 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 29. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 45 (2562)         view : 66
      ณ วันที่ : 18 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 30.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 44 (2562)         view : 103
      ณ วันที่ : 11 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740