ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

1 2 3 4 5 . . .14 Next
 1. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36/2562         view : 17
      ณ วันที่ : 17 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 2. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 36 (2562)         view : 8
      ณ วันที่ : 17 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 35 (2562)         view : 63
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 4. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35/2562         view : 17
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 5. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34/2562         view : 71
      ณ วันที่ : 02 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 6. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 34 (2562)         view : 122
      ณ วันที่ : 02 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 7. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 33 (2562)         view : 109
      ณ วันที่ : 27 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 8. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 32 (2562)         view : 23
      ณ วันที่ : 27 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 9. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33/2562         view : 20
      ณ วันที่ : 27 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 10. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32/2562         view : 18
      ณ วันที่ : 27 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 11. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31/2562         view : 136
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 12. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 31 (2562)         view : 101
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 13.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 30 (2562)         view : 113
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 14.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30/2562         view : 48
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 15. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29/2562         view : 67
      ณ วันที่ : 31 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 16. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 29 (2562)         view : 67
      ณ วันที่ : 31 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 17. การประเมินพื้นที่เสี่ยงและปนะชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการระบาดโรคโปลิโอ         view : 54
      ณ วันที่ : 26 กค. 62   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 18. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 28 (2562)         view : 99
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 19. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 27 (2562)         view : 43
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 20. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28/2562         view : 41
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 21. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27/2562         view : 38
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 22. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26/2562         view : 106
      ณ วันที่ : 09 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 23. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 26 (2562)         view : 118
      ณ วันที่ : 09 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 24. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 25 (2562)         view : 141
      ณ วันที่ : 01 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 25.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25/2562         view : 43
      ณ วันที่ : 01 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 26. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24/2562         view : 73
      ณ วันที่ : 25 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 27. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 24 (2562)         view : 113
      ณ วันที่ : 25 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 28. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม         view : 93
      ณ วันที่ : 21 มิย. 62   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 29. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม         view : 63
      ณ วันที่ : 21 มิย. 62   โดย :  []
 30. แนวทางการให้วัคซีน DTP-HB-Hib ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค         view : 137
      ณ วันที่ : 21 มิย. 62   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740