ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

1 2 3 4 5 . . .15 Next
 1.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 1(2563)         view : 23
      ณ วันที่ : 19 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 2. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 1 (2563)         view : 14
      ณ วันที่ : 19 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 52 (2562)         view : 69
      ณ วันที่ : 07 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 4.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 52/2562         view : 29
      ณ วันที่ : 07 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 5. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 51/2562         view : 32
      ณ วันที่ : 02 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 6.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 51 (2562)         view : 38
      ณ วันที่ : 02 มค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 7. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 50 (2562)         view : 43
      ณ วันที่ : 24 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 8.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 50/2562         view : 26
      ณ วันที่ : 24 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 9. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 49/2562         view : 45
      ณ วันที่ : 16 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 10.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 49 (2562)         view : 50
      ณ วันที่ : 16 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 11. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 48 (2562)         view : 59
      ณ วันที่ : 09 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 12.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 48/2562         view : 34
      ณ วันที่ : 09 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 13. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 47/2562         view : 42
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 14. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 47 (2562)         view : 56
      ณ วันที่ : 02 ธค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 15. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 46 (2562)         view : 69
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 16. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46/2562         view : 33
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 17. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45/2562         view : 45
      ณ วันที่ : 18 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 18. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 45 (2562)         view : 57
      ณ วันที่ : 18 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 19.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 44 (2562)         view : 90
      ณ วันที่ : 11 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 20. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44/2562         view : 63
      ณ วันที่ : 11 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 21.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43/2562         view : 61
      ณ วันที่ : 04 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 22. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 43 (2562)         view : 58
      ณ วันที่ : 04 พย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 23. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 42 (2562)         view : 89
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 24. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 41 (2562)         view : 41
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 25. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 40 (2562)         view : 33
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 26. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42         view : 50
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 27. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41         view : 41
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 28. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40         view : 32
      ณ วันที่ : 28 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 29. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 39 (2562)         view : 169
      ณ วันที่ : 07 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 30.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39/2562         view : 57
      ณ วันที่ : 07 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740