ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

1 2 3 4 5 . . .14 Next
 1. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 39 (2562)         view : 111
      ณ วันที่ : 07 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 2.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 39/2562         view : 27
      ณ วันที่ : 07 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 38/2562         view : 33
      ณ วันที่ : 03 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 4. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 38 (2562)         view : 66
      ณ วันที่ : 03 ตค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 5. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 37 (2562)         view : 135
      ณ วันที่ : 24 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 6. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 37/2562         view : 42
      ณ วันที่ : 24 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 7. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 36/2562         view : 83
      ณ วันที่ : 17 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 8. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 36 (2562)         view : 107
      ณ วันที่ : 17 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 9. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 35 (2562)         view : 96
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 10. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 35/2562         view : 44
      ณ วันที่ : 10 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 11. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 34/2562         view : 90
      ณ วันที่ : 02 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 12. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 34 (2562)         view : 175
      ณ วันที่ : 02 กย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 13. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 33 (2562)         view : 138
      ณ วันที่ : 27 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 14. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 32 (2562)         view : 42
      ณ วันที่ : 27 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 15. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 33/2562         view : 38
      ณ วันที่ : 27 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 16. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 32/2562         view : 33
      ณ วันที่ : 27 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 17. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31/2562         view : 147
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 18. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 31 (2562)         view : 122
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 19.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 30 (2562)         view : 127
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 20.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30/2562         view : 55
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 21. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29/2562         view : 81
      ณ วันที่ : 31 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 22. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 29 (2562)         view : 79
      ณ วันที่ : 31 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 23. การประเมินพื้นที่เสี่ยงและปนะชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการระบาดโรคโปลิโอ         view : 69
      ณ วันที่ : 26 กค. 62   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 24. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 28 (2562)         view : 107
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 25. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 27 (2562)         view : 51
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 26. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28/2562         view : 50
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 27. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27/2562         view : 46
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 28. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26/2562         view : 113
      ณ วันที่ : 09 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 29. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 26 (2562)         view : 124
      ณ วันที่ : 09 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 30. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 25 (2562)         view : 151
      ณ วันที่ : 01 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740