ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

1 2 3 4 5 . . .13 Next
 1. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 31/2562         view : 75
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 2. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 31 (2562)         view : 51
      ณ วันที่ : 13 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 30 (2562)         view : 86
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 4.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 30/2562         view : 30
      ณ วันที่ : 05 สค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 5. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 29/2562         view : 50
      ณ วันที่ : 31 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 6. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 29 (2562)         view : 55
      ณ วันที่ : 31 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 7. การประเมินพื้นที่เสี่ยงและปนะชากรกลุ่มเสี่ยงต่อการระบาดโรคโปลิโอ         view : 42
      ณ วันที่ : 26 กค. 62   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 8. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 28 (2562)         view : 83
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 9. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 27 (2562)         view : 31
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 10. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 28/2562         view : 29
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 11. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 27/2562         view : 29
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 12. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 26/2562         view : 97
      ณ วันที่ : 09 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 13. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 26 (2562)         view : 109
      ณ วันที่ : 09 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 14. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 25 (2562)         view : 127
      ณ วันที่ : 01 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 15.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 25/2562         view : 38
      ณ วันที่ : 01 กค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 16. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 24/2562         view : 64
      ณ วันที่ : 25 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 17. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 24 (2562)         view : 97
      ณ วันที่ : 25 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 18. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม         view : 75
      ณ วันที่ : 21 มิย. 62   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 19. รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือนพฤษภาคม         view : 51
      ณ วันที่ : 21 มิย. 62   โดย :  []
 20. แนวทางการให้วัคซีน DTP-HB-Hib ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค         view : 87
      ณ วันที่ : 21 มิย. 62   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 21. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 23 (2562)         view : 102
      ณ วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 22. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 23/2562         view : 47
      ณ วันที่ : 18 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 23. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22/2562         view : 75
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 24. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21/2562         view : 48
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 25. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 22 (2562)         view : 103
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 26. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 21 (2562)         view : 43
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 27. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 20 (2562)         view : 119
      ณ วันที่ : 29 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 28. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20/2562         view : 58
      ณ วันที่ : 29 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 29. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19/2562         view : 55
      ณ วันที่ : 21 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 30. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 19 (2562)         view : 67
      ณ วันที่ : 21 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740