ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

1 2 3 4 5 . . .12 Next
 1. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 22/2562         view : 39
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 2. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 21/2562         view : 14
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 22 (2562)         view : 48
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 4. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 21 (2562)         view : 9
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 5. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 20 (2562)         view : 85
      ณ วันที่ : 29 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 6. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 20/2562         view : 32
      ณ วันที่ : 29 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 7. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 19/2562         view : 37
      ณ วันที่ : 21 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 8. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 19 (2562)         view : 46
      ณ วันที่ : 21 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 9. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 18 (2562)         view : 58
      ณ วันที่ : 13 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 10. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 17 (2562)         view : 20
      ณ วันที่ : 13 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 11.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 18/2562         view : 25
      ณ วันที่ : 13 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 12.  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 17/2562         view : 26
      ณ วันที่ : 13 พค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 13. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 16/2562         view : 70
      ณ วันที่ : 29 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 14.  สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 16 (2562)         view : 58
      ณ วันที่ : 29 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 15. แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติ          view : 25
      ณ วันที่ : 29 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 16. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 15 (2562)         view : 40
      ณ วันที่ : 26 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 17. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 14 (2562)         view : 30
      ณ วันที่ : 26 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 18. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 13 (2562)         view : 29
      ณ วันที่ : 26 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 19. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 15/2562         view : 28
      ณ วันที่ : 26 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 20. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 14/2562         view : 24
      ณ วันที่ : 26 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 21. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 13/2562         view : 27
      ณ วันที่ : 26 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 22. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 12/2562         view : 69
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 23. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 12 (2562)         view : 53
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 24. สรุปแนวทางการให้บริการในคลินิกวัคซีนผู้ใหญ่         view : 51
      ณ วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 25. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 11 (2562)         view : 48
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 26. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 11/2562         view : 53
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 27. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 10 (2562)         view : 38
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 28. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 10/2562         view : 27
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 29. สถานการณ์ไข้เลือดออกราย สัปดาห์ที่ 9 (2562)         view : 66
      ณ วันที่ : 13 มีค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 30. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 9/2562         view : 42
      ณ วันที่ : 13 มีค. 62   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740