ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 Next
 1. เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน (4 ก.พ.2562)         view : 111
      ณ วันที่ : 05 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. เรื่อง แจ้งรายชื่อช่างซ่อมยูนิตทันตกรรม ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด          view : 6
      ณ วันที่ : 21 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขภาคีเครือข่ายในการติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (Participatory inquiry Learning through action) บนพื้นฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562          view : 7
      ณ วันที่ : 21 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. แบบบันทึกสภาวะทันตสุขภาพ และพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้อง         view : 90
      ณ วันที่ : 04 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาทันตสาธารณสุขวันที่ 14 มกราคม 2562         view : 90
      ณ วันที่ : 01 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. สรุปแนวทางการส่งต่อทางทันตกรรมจังหวัดเชียงใหม่         view : 142
      ณ วันที่ : 15 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. แจ้งผลจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ ปี2562         view : 114
      ณ วันที่ : 10 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562         view : 274
      ณ วันที่ : 04 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 มค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. การประกวดแต่งเพลง เพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ         view : 134
      ณ วันที่ : 13 ธค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. ประกาศการสัมภาษณ์โยกย้ายทันตแพทย์ระหว่างจังหวัด         view : 202
      ณ วันที่ : 11 ธค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. แจ้งผลการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมระดับเขต ปีงบประมาณ 2562          view : 189
      ณ วันที่ : 01 พย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561         view : 155
      ณ วันที่ : 30 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. แบบฟอร์มประเมินตนเอง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม” Thai Dental Safety Goals & Guidelines 2015         view : 215
      ณ วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสุขภาพภาพรวม ปี 2562 ภายใต้แผนงานสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2565 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี         view : 170
      ณ วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562         view : 162
      ณ วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. ข้อเสนอแนะเชิงป้องกันแก้ไขสำหรับการให้บริการทางทันตกรรมกรณีผู้ป่วยมีประวัติตับแข็ง         view : 158
      ณ วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. หนังสือขอความร่วมมือจัดบริการในโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"ตุลาคม 2561 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ         view : 148
      ณ วันที่ : 03 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 10 ก.ย. 2561         view : 297
      ณ วันที่ : 07 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. เอกสารประกอบการประชุมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรรมกลุ่มเด็กวัยเรียน โดยนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทางสุขภาพช่องปาก ในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561         view : 250
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. หนังสือ การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10         view : 292
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561         view : 242
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. Spec วัสดุทันตกรรมรายการจัดซื้อร่วมเขต ปี 2561 จำนวน 17 รายการ และราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2561         view : 467
      ณ วันที่ : 16 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ติดดาว ปี 2561         view : 254
      ณ วันที่ : 12 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. ยูนิตทำฟัน ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงบลงทุน ปี 2562 จำนวน 15 ชุด สำหรับ รพ.สต.         view : 238
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 2 ก.ค. 2561         view : 293
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26.  ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่         view : 240
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. สังคมไทยไร้ฟันผุ         view : 241
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในโรงเรียนดารา โรงเรียนพระหฤทัย ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2561         view : 155
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. ข้อมูลจำนวนนักเรียนจากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นักเรียนชั้น ม.1-3 ที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีการศึกษา 2561         view : 106
      ณ วันที่ : 29 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. ข้อมูล PCC จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 - 2561         view : 316
      ณ วันที่ : 13 มิย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740