ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 5 6 7 Next
 1. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 (ผ่านระบบ VDO Conference)          view : 816
      ณ วันที่ : 12 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 มค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563         view : 184
      ณ วันที่ : 24 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวันที่ 21-22 ธ.ค. 2563         view : 168
      ณ วันที่ : 21 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. สรุปผลการเยี่ยมพื้นที่เรื่องการดำเนินงานสุขภาพช่องปาก Fee Schedule ปีงบประมาณ 2563          view : 131
      ณ วันที่ : 15 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2/2564          view : 211
      ณ วันที่ : 14 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ"ยิ้มสวย เสียงใส"ฯ วันที่ 26 พ.ย.63         view : 167
      ณ วันที่ : 01 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ปี 2564         view : 210
      ณ วันที่ : 07 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564         view : 182
      ณ วันที่ : 04 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1/2564          view : 288
      ณ วันที่ : 18 พย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. เอกสารประกอบการประชุม ANC FS ครั้งที่ 2/2564         view : 141
      ณ วันที่ : 17 พย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563         view : 325
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. แจ้งนโยบายบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (FS) ปี 2564         view : 235
      ณ วันที่ : 29 ตค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปากในเดือนตุลาคม 2563         view : 288
      ณ วันที่ : 12 ตค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 8/2563          view : 643
      ณ วันที่ : 24 กย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ตค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตุลาคม 2563 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ         view : 478
      ณ วันที่ : 24 กย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. การจัดระบบอากาศคลินิกทันตกรรม (OKR3)         view : 189
      ณ วันที่ : 21 กย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563         view : 286
      ณ วันที่ : 24 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 กย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. งานทันตกรรมในช่วง COVID-19         view : 290
      ณ วันที่ : 21 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. สำเนาประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563         view : 129
      ณ วันที่ : 19 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563         view : 204
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์         view : 105
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก         view : 175
      ณ วันที่ : 14 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. BOQ ห้องทันตกรรม (ก.45/เม.ย.63 / Type A และ Type B)         view : 330
      ณ วันที่ : 10 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. แบบบันทึกข้อมูลตามนโยบายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก(Fee Schedule)         view : 343
      ณ วันที่ : 03 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. แนวทางการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ด้านทันตกรรมและการแก้ปัญหาการสบฟันผิดปกติ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558         view : 157
      ณ วันที่ : 23 กค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. ข้อแนะนำระบบบริการที่เหมาะสมประเด็นความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) ในสถานบริการทางสาธารณสุข ทุกระดับ         view : 270
      ณ วันที่ : 13 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทาง การเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 4-12 ปี (Fee Schedule) วันที่ 2 กรกฎาคม 2563         view : 279
      ณ วันที่ : 08 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 กค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. คู่มือการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็กวัยเรียน ในภาวะที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          view : 479
      ณ วันที่ : 30 มิย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,204
      ณ วันที่ : 20 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. แนวทางการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่         view : 870
      ณ วันที่ : 22 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740