ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 5 6 Next
 1. รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า         view : 87
      ณ วันที่ : 24 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. รายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 16 ธันวาคม 2562         view : 55
      ณ วันที่ : 15 มค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม 2562         view : 239
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. การพิจารณาโยกย้ายทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563         view : 106
      ณ วันที่ : 20 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพฟันดีและชมรมผู้สูงอายุดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563         view : 60
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. เชิญชวนส่งผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพช่องปากผุ้สูงอายุ ปี 2563         view : 45
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. การประกวดแต่งแพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ปี 2563         view : 31
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 2563         view : 74
      ณ วันที่ : 11 ธค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากฯ วันที่ 6 พย 62         view : 494
      ณ วันที่ : 06 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2562 ในวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562          view : 138
      ณ วันที่ : 07 พย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. แบบฟอร์มขอความร่วมมือจัดบริการในโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”ตุลาคม 2562         view : 238
      ณ วันที่ : 18 ตค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. รายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562         view : 203
      ณ วันที่ : 23 กย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 ตค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. รายละเอียดการขอรับผลิตภัณฑ์วุ้นชุ่มปากและเจลลี่โภชนา         view : 161
      ณ วันที่ : 27 สค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. เอกสารประกอบการอบรมทันตบุคลากร วันที่ 5 สิงหาคม 2562         view : 301
      ณ วันที่ : 07 สค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. เอกสารประกอบการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี จ.เชียงใหม่         view : 353
      ณ วันที่ : 22 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 5 ก.ค. 2562         view : 421
      ณ วันที่ : 02 กค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. สรุปผลงานตามกล่มอายุภาพรวม (1 ต.ค.61 -30 มิ.ย.62)         view : 169
      ณ วันที่ : 05 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. ผลงานตามตัวชี้วัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562 (5 ก.ค.62)         view : 166
      ณ วันที่ : 05 กค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน         view : 223
      ณ วันที่ : 28 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. สรุปรายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2562         view : 160
      ณ วันที่ : 28 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. แนวทางปฎิบัติในการประเมินผู้ป่วยที่มีประวัติตับแข็ง         view : 164
      ณ วันที่ : 19 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันที่ 13 พ.ค. 2562         view : 600
      ณ วันที่ : 10 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. เกณฑ์พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับประเทศ         view : 167
      ณ วันที่ : 13 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานกิจกรรม ทันตสาธารณสุข พอ.สว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563         view : 230
      ณ วันที่ : 05 มิย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. แบบสอบทาน ปี 2562 (จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง)         view : 125
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. แบบตรวจสอบภายใน การบริหารงานทันตสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ทันตกรรม จังหวัดเชียงใหม่         view : 163
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. ข้อเสนอความสามารถที่พึงประสงค์ (Competence) ของทันตาภิบาล (หลักสูตร 4 ปี)         view : 170
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข         view : 190
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. พระราชบัญญัติ พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562         view : 181
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. แนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ตามบันทึกความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ         view : 116
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740