ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 Next
 1. เอกสารประกอบ ขอความร่วมมือดำเนินงานกิจกรรม "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพรศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่ 18 กรกฎาคม 2562         view : 50
      ณ วันที่ : 03 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. เอกสารประกอบการประชุม28-29 มีนาคม 2562         view : 247
      ณ วันที่ : 26 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental         view : 47
      ณ วันที่ : 25 มีค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน (4 ก.พ.2562)         view : 194
      ณ วันที่ : 05 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. เรื่อง แจ้งรายชื่อช่างซ่อมยูนิตทันตกรรม ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด          view : 45
      ณ วันที่ : 21 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขภาคีเครือข่ายในการติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (Participatory inquiry Learning through action) บนพื้นฐานข้อมูล ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562          view : 57
      ณ วันที่ : 21 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. แบบบันทึกสภาวะทันตสุขภาพ และพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เกี่ยวข้อง         view : 149
      ณ วันที่ : 04 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. เอกสารประกอบการประชุมอาจารย์พี่เลี้ยงนักศึกษาทันตสาธารณสุขวันที่ 14 มกราคม 2562         view : 142
      ณ วันที่ : 01 กพ. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. สรุปแนวทางการส่งต่อทางทันตกรรมจังหวัดเชียงใหม่         view : 189
      ณ วันที่ : 15 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. แจ้งผลจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดเชียงใหม่ ปี2562         view : 176
      ณ วันที่ : 10 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562         view : 358
      ณ วันที่ : 04 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 มค. 62   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. การประกวดแต่งเพลง เพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ         view : 185
      ณ วันที่ : 13 ธค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. ประกาศการสัมภาษณ์โยกย้ายทันตแพทย์ระหว่างจังหวัด         view : 248
      ณ วันที่ : 11 ธค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. แจ้งผลการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมระดับเขต ปีงบประมาณ 2562          view : 216
      ณ วันที่ : 01 พย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ.2561         view : 184
      ณ วันที่ : 30 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. แบบฟอร์มประเมินตนเอง“แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางทันตกรรม” Thai Dental Safety Goals & Guidelines 2015         view : 339
      ณ วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสุขภาพภาพรวม ปี 2562 ภายใต้แผนงานสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558 - 2565 วันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี         view : 205
      ณ วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562         view : 190
      ณ วันที่ : 29 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. ข้อเสนอแนะเชิงป้องกันแก้ไขสำหรับการให้บริการทางทันตกรรมกรณีผู้ป่วยมีประวัติตับแข็ง         view : 179
      ณ วันที่ : 08 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. หนังสือขอความร่วมมือจัดบริการในโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"ตุลาคม 2561 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ         view : 166
      ณ วันที่ : 03 ตค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 10 ก.ย. 2561         view : 367
      ณ วันที่ : 07 กย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กย. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. เอกสารประกอบการประชุมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรรมกลุ่มเด็กวัยเรียน โดยนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทางสุขภาพช่องปาก ในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561         view : 284
      ณ วันที่ : 17 สค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. หนังสือ การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10         view : 359
      ณ วันที่ : 06 สค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 23 กรกฎาคม 2561         view : 339
      ณ วันที่ : 24 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. Spec วัสดุทันตกรรมรายการจัดซื้อร่วมเขต ปี 2561 จำนวน 17 รายการ และราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรม ปีงบประมาณ 2561         view : 579
      ณ วันที่ : 16 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. แบบประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ติดดาว ปี 2561         view : 347
      ณ วันที่ : 12 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. ยูนิตทำฟัน ของบริษัทไทยเด็นทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดงบลงทุน ปี 2562 จำนวน 15 ชุด สำหรับ รพ.สต.         view : 315
      ณ วันที่ : 11 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 2 ก.ค. 2561         view : 342
      ณ วันที่ : 28 มิย. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29.  ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักเรียนจากอำเภอต่างๆ ที่มาเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่         view : 265
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. สังคมไทยไร้ฟันผุ         view : 310
      ณ วันที่ : 02 กค. 61   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740