ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 5 6 7 Next
 1. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ปี 2564         view : 73
      ณ วันที่ : 02 เมย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. เอกสารประกอบประกอบการประชุมวัยเรียนวันที่ 17 มี.ค. 2564         view : 257
      ณ วันที่ : 17 มีค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 เมย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 24 มีนาคม 2564          view : 141
      ณ วันที่ : 25 มีค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 3/2564          view : 126
      ณ วันที่ : 16 มีค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. การบันทึกแบบตรวจประเมินการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน (FS)          view : 175
      ณ วันที่ : 04 มีค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2564         view : 111
      ณ วันที่ : 01 มีค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ( Chiangmai New normal dental service model )         view : 193
      ณ วันที่ : 02 กพ. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. สถานการณ์การจัดระบบบริการทันตกรรมในช่วง การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (มกราคม 2564)         view : 132
      ณ วันที่ : 02 กพ. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 (ผ่านระบบ VDO Conference)          view : 1,139
      ณ วันที่ : 12 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 มค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563         view : 301
      ณ วันที่ : 24 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวันที่ 21-22 ธ.ค. 2563         view : 262
      ณ วันที่ : 21 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. สรุปผลการเยี่ยมพื้นที่เรื่องการดำเนินงานสุขภาพช่องปาก Fee Schedule ปีงบประมาณ 2563          view : 207
      ณ วันที่ : 15 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2/2564          view : 294
      ณ วันที่ : 14 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ"ยิ้มสวย เสียงใส"ฯ วันที่ 26 พ.ย.63         view : 324
      ณ วันที่ : 01 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ปี 2564         view : 341
      ณ วันที่ : 07 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564         view : 240
      ณ วันที่ : 04 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1/2564          view : 374
      ณ วันที่ : 18 พย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. เอกสารประกอบการประชุม ANC FS ครั้งที่ 2/2564         view : 189
      ณ วันที่ : 17 พย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563         view : 357
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. แจ้งนโยบายบริการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (FS) ปี 2564         view : 289
      ณ วันที่ : 29 ตค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. การจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปากในเดือนตุลาคม 2563         view : 336
      ณ วันที่ : 12 ตค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 8/2563          view : 765
      ณ วันที่ : 24 กย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 ตค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. โครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตุลาคม 2563 เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ         view : 554
      ณ วันที่ : 24 กย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. การจัดระบบอากาศคลินิกทันตกรรม (OKR3)         view : 214
      ณ วันที่ : 21 กย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2563         view : 311
      ณ วันที่ : 24 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 กย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. งานทันตกรรมในช่วง COVID-19         view : 346
      ณ วันที่ : 21 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. สำเนาประกาศกรมการแพทย์ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563         view : 147
      ณ วันที่ : 19 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563         view : 249
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์         view : 131
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก         view : 203
      ณ วันที่ : 14 สค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740