ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

1 2 3 4 5 6 7 8 Next
 1. แนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรม          view : 30
      ณ วันที่ : 29 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 2. รายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2-2565         view : 92
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 3. สรุปพื้นที่รับย้ายทันตแพทย์จากต่างจังหวัดเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565         view : 71
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 4. แนวทางปฏิบัติตามการบริการทันตกรรมวิถีใหม่ เพื่อการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         view : 90
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 5. รับรองรายงานการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1/2565         view : 58
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 6. แนวทางการดําเนินงานทันตสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565          view : 66
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 7. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 บริการส่งเสริมป้องกันทันตกรรม         view : 39
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 8. การส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)          view : 35
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 9. ความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับนโยบายเปิดประเทศ          view : 32
      ณ วันที่ : 12 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 10. แบบสำรวจข้อมูลการให้บริการทันตกรรม         view : 69
      ณ วันที่ : 05 พย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 11. กิจกรรมรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตุลาคม 2564         view : 111
      ณ วันที่ : 27 ตค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 12. กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2564         view : 1,232
      ณ วันที่ : 01 มีค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 พค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 13. แบบบันทึกข้อมูลแฟ้ม Dental ปี 2564         view : 1,149
      ณ วันที่ : 02 เมย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 14. เอกสารประกอบประกอบการประชุมวัยเรียนวันที่ 17 มี.ค. 2564         view : 1,156
      ณ วันที่ : 17 มีค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 เมย. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 15. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 24 มีนาคม 2564          view : 1,103
      ณ วันที่ : 25 มีค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 16. เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 3/2564          view : 1,105
      ณ วันที่ : 16 มีค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 17. การบันทึกแบบตรวจประเมินการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน (FS)          view : 1,067
      ณ วันที่ : 04 มีค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 18. แนวทางการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ( Chiangmai New normal dental service model )         view : 1,132
      ณ วันที่ : 02 กพ. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 19. สถานการณ์การจัดระบบบริการทันตกรรมในช่วง การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (มกราคม 2564)         view : 1,081
      ณ วันที่ : 02 กพ. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 20. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563 (ผ่านระบบ VDO Conference)          view : 1,302
      ณ วันที่ : 12 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 มค. 64   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการทันตแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563         view : 1,078
      ณ วันที่ : 24 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 22. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวันที่ 21-22 ธ.ค. 2563         view : 1,028
      ณ วันที่ : 21 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 23. สรุปผลการเยี่ยมพื้นที่เรื่องการดำเนินงานสุขภาพช่องปาก Fee Schedule ปีงบประมาณ 2563          view : 1,018
      ณ วันที่ : 15 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 24. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 2/2564          view : 1,028
      ณ วันที่ : 14 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 25. เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการ"ยิ้มสวย เสียงใส"ฯ วันที่ 26 พ.ย.63         view : 1,087
      ณ วันที่ : 01 ธค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 26. ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ปี 2564         view : 1,035
      ณ วันที่ : 07 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 27. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564         view : 1,032
      ณ วันที่ : 04 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 28. เอกสารประกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 1/2564          view : 1,028
      ณ วันที่ : 18 พย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 ธค. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 29. เอกสารประกอบการประชุม ANC FS ครั้งที่ 2/2564         view : 1,018
      ณ วันที่ : 17 พย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 30. รายงานการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563         view : 1,028
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พย. 63   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740