ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .19 Next
 1. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2         view : 38
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563         view : 60
      ณ วันที่ : 12 ตค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 / 2563          view : 121
      ณ วันที่ : 02 ตค. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต         view : 326
      ณ วันที่ : 01 ตค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 รอบที่ 2/2563 วันที่ 15 ก.ย. 2563         view : 126
      ณ วันที่ : 23 กย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2564         view : 345
      ณ วันที่ : 14 กย. 63   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563         view : 225
      ณ วันที่ : 15 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 สค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่ 4)          view : 194
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย         view : 135
      ณ วันที่ : 16 สค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 / 2563          view : 277
      ณ วันที่ : 17 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กค. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563         view : 222
      ณ วันที่ : 16 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563         view : 247
      ณ วันที่ : 04 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563         view : 174
      ณ วันที่ : 18 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563          view : 361
      ณ วันที่ : 29 มิย. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 (จังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 24-25 มิ.ย. 2563 นำโดยนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1         view : 521
      ณ วันที่ : 14 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 มิย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 / 2563          view : 293
      ณ วันที่ : 16 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มิย. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3         view : 408
      ณ วันที่ : 11 มิย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 382
      ณ วันที่ : 19 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 พค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563         view : 225
      ณ วันที่ : 09 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 พค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 / 2563          view : 251
      ณ วันที่ : 14 พค. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 1/2563 เขตสุขภาพที่ 1         view : 276
      ณ วันที่ : 23 เมย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563         view : 201
      ณ วันที่ : 17 เมย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2563          view : 233
      ณ วันที่ : 27 กพ. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 เมย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 / 2563          view : 177
      ณ วันที่ : 13 เมย. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563          view : 183
      ณ วันที่ : 31 มีค. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2         view : 1,007
      ณ วันที่ : 18 มีค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มีค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563         view : 229
      ณ วันที่ : 12 มีค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มีค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563         view : 140
      ณ วันที่ : 10 มีค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. แบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการตรวจราชการฯ          view : 114
      ณ วันที่ : 10 มีค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. เอกสารนิเทศงาน รอบที่ 1/2563          view : 194
      ณ วันที่ : 03 มีค. 63   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740