ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .19 Next
 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564         view : 81
      ณ วันที่ : 19 กพ. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 กพ. 64   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า         view : 41
      ณ วันที่ : 22 กพ. 64   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2564         view : 100
      ณ วันที่ : 16 กพ. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กพ. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         view : 201
      ณ วันที่ : 29 มค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 กพ. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564          view : 220
      ณ วันที่ : 18 มค. 64   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 5836/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ         view : 565
      ณ วันที่ : 05 มค. 64   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564         view : 157
      ณ วันที่ : 23 ธค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2563          view : 228
      ณ วันที่ : 22 ธค. 63   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          view : 139
      ณ วันที่ : 21 ธค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2563         view : 260
      ณ วันที่ : 11 พย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 ธค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564         view : 485
      ณ วันที่ : 03 ธค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 10 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.30 น.         view : 135
      ณ วันที่ : 27 พย. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. สรุปการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564         view : 227
      ณ วันที่ : 12 พย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. สรุปการประชุมเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นเขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564         view : 130
      ณ วันที่ : 12 พย. 63   โดย :  []
 15. รายงานการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563         view : 283
      ณ วันที่ : 27 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พย. 63   โดย : นางสาวจิตินันท์ มีสุข [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2         view : 182
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2563         view : 154
      ณ วันที่ : 12 ตค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 / 2563          view : 226
      ณ วันที่ : 02 ตค. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต         view : 1,551
      ณ วันที่ : 01 ตค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 รอบที่ 2/2563 วันที่ 15 ก.ย. 2563         view : 233
      ณ วันที่ : 23 กย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2564         view : 561
      ณ วันที่ : 14 กย. 63   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563         view : 303
      ณ วันที่ : 15 สค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 สค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. รายละเอียดตัวชี้วัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 (แก้ไขครั้งที่ 4)          view : 385
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย         view : 213
      ณ วันที่ : 16 สค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 / 2563          view : 344
      ณ วันที่ : 17 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กค. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563         view : 261
      ณ วันที่ : 16 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563         view : 297
      ณ วันที่ : 04 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563         view : 248
      ณ วันที่ : 18 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563          view : 455
      ณ วันที่ : 29 มิย. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 (จังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 24-25 มิ.ย. 2563 นำโดยนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1         view : 767
      ณ วันที่ : 14 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 มิย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740