ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .16 Next
 1. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562         view : 5
      ณ วันที่ : 17 มิย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2562 (จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562         view : 94
      ณ วันที่ : 07 มิย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 14 มิย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันทราย         view : 25
      ณ วันที่ : 11 มิย. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2562 คพสอ.แม่แจ่ม         view : 42
      ณ วันที่ : 06 มิย. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. เอกสารนิเทศงาน (RF) รอบที่ 3/2561 คพสอ.ดอยสะเก็ด          view : 41
      ณ วันที่ : 30 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. เอกสารนิเทศงานคพสอ.เชียงดาว รอบที่ 3 ประจำปี 2562         view : 39
      ณ วันที่ : 29 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 108
      ณ วันที่ : 16 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 153
      ณ วันที่ : 07 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 พค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. เอกสารนำเสนอการนิเทศงานคพสอ. แม่วาง          view : 45
      ณ วันที่ : 23 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. เอกสารนำเสนอการนิเทศงานรอบที่ 3 ประจำปี 2562         view : 82
      ณ วันที่ : 22 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562         view : 72
      ณ วันที่ : 13 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่และคณะอนุกรรมการด้านการประเมิน ควบคุม กำกับ ครั้งที่ 2/2562         view : 90
      ณ วันที่ : 01 พค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 พค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. ระเบียบวาระการประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข         view : 76
      ณ วันที่ : 27 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 พค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. การจัดทำแผนคำของบลงทุนรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564         view : 63
      ณ วันที่ : 03 พค. 62   โดย : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์ฯ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562         view : 152
      ณ วันที่ : 04 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมะเกี๋ยง อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสันทราย         view : 61
      ณ วันที่ : 01 พค. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข จัดการ “อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนแผนงาน/โครงการแก่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนระดับอำเภอ”         view : 53
      ณ วันที่ : 30 เมย. 62   โดย :  []
 18. ไฟล์นำเสนอ การสรุปตรวจราชการระดับเขตของคณะที่ 1 - คณะที่ 3         view : 77
      ณ วันที่ : 19 เมย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 เมย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2562          view : 157
      ณ วันที่ : 13 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (PA 6 เดือน)         view : 104
      ณ วันที่ : 11 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 เมย. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. รายละเอียดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2         view : 66
      ณ วันที่ : 02 เมย. 62   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         view : 54
      ณ วันที่ : 20 มีค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. เอกสารประกอบ ITA ปี 2562 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ)         view : 106
      ณ วันที่ : 18 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มีค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. การประชุมสภาผู้บริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562         view : 117
      ณ วันที่ : 06 มีค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มีค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. การอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2562         view : 95
      ณ วันที่ : 14 มีค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานประกอบการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2562 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 262
      ณ วันที่ : 02 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 มีค. 62   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการควบคุม กำกับมาตรฐานฯ (Chiang Mai Provincial Regulator Board) ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 107
      ณ วันที่ : 20 กพ. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 กพ. 62   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562         view : 109
      ณ วันที่ : 12 กพ. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. เอกสารสรุปผลงานตาม RF รอบที่ 1/2562 (ระดับพื้นที่)         view : 412
      ณ วันที่ : 10 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 มค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 257/2562 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562         view : 145
      ณ วันที่ : 23 มค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 มค. 62   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740