ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .18 Next
 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 / 2563          view : 153
      ณ วันที่ : 17 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 กค. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563         view : 151
      ณ วันที่ : 16 กค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563         view : 183
      ณ วันที่ : 04 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563         view : 85
      ณ วันที่ : 18 กค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 26 มิถุนายน 2563          view : 252
      ณ วันที่ : 29 มิย. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 (จังหวัดเชียงใหม่) วันที่ 24-25 มิ.ย. 2563 นำโดยนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1         view : 318
      ณ วันที่ : 14 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 มิย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 / 2563          view : 203
      ณ วันที่ : 16 มิย. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มิย. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3         view : 185
      ณ วันที่ : 11 มิย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. กำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2563 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 295
      ณ วันที่ : 19 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 พค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2563         view : 172
      ณ วันที่ : 09 พค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 พค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 / 2563          view : 201
      ณ วันที่ : 14 พค. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. การประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ รอบที่ 1/2563 เขตสุขภาพที่ 1         view : 235
      ณ วันที่ : 23 เมย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2563         view : 182
      ณ วันที่ : 17 เมย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2563          view : 212
      ณ วันที่ : 27 กพ. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 เมย. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 / 2563          view : 157
      ณ วันที่ : 13 เมย. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. เอกสารการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 27 มีนาคม 2563          view : 157
      ณ วันที่ : 31 มีค. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2         view : 556
      ณ วันที่ : 18 มีค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มีค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563         view : 210
      ณ วันที่ : 12 มีค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มีค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. มติการประชุมสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2563         view : 123
      ณ วันที่ : 10 มีค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. แบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการตรวจราชการฯ          view : 96
      ณ วันที่ : 10 มีค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. เอกสารนิเทศงาน รอบที่ 1/2563          view : 168
      ณ วันที่ : 03 มีค. 63   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563         view : 208
      ณ วันที่ : 14 กพ. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 กพ. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. กำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 279
      ณ วันที่ : 05 กพ. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กพ. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัชวาล ศิรินิรันดร์ ชั้น 8 อาคาร 16 โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่         view : 322
      ณ วันที่ : 04 กพ. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กพ. 63   โดย : นายรัฐวิชญ์ ปัญญาวีร์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         view : 808
      ณ วันที่ : 18 มค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 31 มค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) จากคณะผู้นิเทศงานตามแผนการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2563         view : 145
      ณ วันที่ : 25 มค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2560-2564         view : 144
      ณ วันที่ : 22 มค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานตามประเด็นมุ่งเน้นระดับเขตสุขภาพ          view : 132
      ณ วันที่ : 18 มค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. OKRs ประเด็นนิเทศงานรอบที่ 1/2563         view : 1,125
      ณ วันที่ : 27 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 มค. 63   โดย : นางสาวรัตนจันทร์ นาดี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563          view : 297
      ณ วันที่ : 09 ธค. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มค. 63   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740