ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .20 Next
 1. สำเนาคำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และแผนปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ปี 2564         view : 521
      ณ วันที่ : 13 กย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 พย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. รายงานการประชุมและข้อสั่งการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 11- 2564 (12 พฤศจิกายน 2564)         view : 162
      ณ วันที่ : 17 พย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 พย. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 11/2564         view : 83
      ณ วันที่ : 11 พย. 64   โดย :  []
 4. แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         view : 111
      ณ วันที่ : 10 พย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2564         view : 134
      ณ วันที่ : 26 ตค. 64   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. รายงานการประชุมและข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 10/2564         view : 178
      ณ วันที่ : 05 ตค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.สสจ.ชม.) ครั้งที่ 8/2564         view : 124
      ณ วันที่ : 01 ตค. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 10/2564         view : 199
      ณ วันที่ : 29 กย. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข (KPI Template) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         view : 1,954
      ณ วันที่ : 22 กย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. รายงานการประชุมและข้อสั่งการการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 9/2564         view : 250
      ณ วันที่ : 16 กย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กย. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 รอบที่ 2          view : 282
      ณ วันที่ : 15 กย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. ไฟล์สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2/2564 เขตสุขภาพที่ 1         view : 1,361
      ณ วันที่ : 23 สค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 กย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. รายงานข้อเสนอแนะ ข้อสั่งการ จากการตรวจราชการฯ รอบที่ 2 /2564 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 166
      ณ วันที่ : 04 กย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 9/2564         view : 201
      ณ วันที่ : 28 สค. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564         view : 1,150
      ณ วันที่ : 23 สค. 64   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16. รายงานและข้อสั่งการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 8-2564 (23 กรกฎาคม 2564)         view : 1,077
      ณ วันที่ : 04 สค. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 8/2564         view : 1,051
      ณ วันที่ : 27 กค. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564         view : 1,047
      ณ วันที่ : 14 กค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กค. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 7/2564         view : 1,064
      ณ วันที่ : 13 กค. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. ข้อสั่งการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 7- 2564 (25 มิถุนายน 2564)         view : 1,046
      ณ วันที่ : 30 มิย. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 7/2564         view : 1,035
      ณ วันที่ : 25 มิย. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22. การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564         view : 1,031
      ณ วันที่ : 24 มิย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1         view : 1,063
      ณ วันที่ : 23 มิย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2/2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่          view : 1,034
      ณ วันที่ : 22 มิย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. ข้อสั่งการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 6- 2564         view : 1,020
      ณ วันที่ : 31 พค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มิย. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26. แผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จังหวัดเชียงใหม่))         view : 1,036
      ณ วันที่ : 07 มิย. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 มิย. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564          view : 1,014
      ณ วันที่ : 10 มิย. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 5/2564         view : 1,025
      ณ วันที่ : 13 พค. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขรอบที่ 1         view : 1,028
      ณ วันที่ : 12 พค. 64   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. ข้อสั่งการคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 5- 2564 (25 มีนาคม 2564)         view : 1,008
      ณ วันที่ : 05 พค. 64   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2015 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50 โทรสาร : 053-211740